Referencie

Riešenie havárijného stavu kotolne bytového domu Uhrova 1 (2022)

Zadaním pre túto kotolňu bolo, vyriešenie havárijného stavu a cena. Nakoľko bolo pred vykurovacou sezónou a bytový dom fungoval s jedným 15 rokov starým kotlom, bolo treba rýchlo reagovať a vymyslieť riešenie, aby majitelia bytov neostali bez tepla. Keďže išlo o starý bytový dom=staré rozvody UK, bolo treba vyriešiť, ako zabrániť znečisteniu nových kotlov bordelom zo starého potrubia. Preto sme nové kondenzáčné kotle o výkone 2x90kW oddelili od systému oddeľovacím výmenníkom tepla (200kW). Toto oddelenie síce spôsobí, že nám vzniknú dva od seba nezávislé okruhy (primár/sekundár), ktoré treba vystrojiť zabezpečovacími armatúrami podľa STN EN 12828 Zabezpečovacie zariadenia vykurovacích sústav, ale tak isto nám zabezpečí, že kotly budú chránené pred znečistením. Po kompletnom prispôsobení rozvodov UK, vody, plynového potrubia, vyvložkovaní komína a vyriešení MaR, má bytový dom nový, ekonomický výhodnejší zdroj tepla za vopred dohodnutú cenu.

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Kompletná dodávka TZB pre školiace centrum BOSCH (2022)

Po úspešnom výberovom konaní, si nás generálny dodávateľ vybral ako hlavného dodávateľa TZB technológie pre vstavbu školiaceho centra BOSCH na Ambrušovej ulici.  Našou úlohou bolo dodanie a montáž vonkajšej a vnútornej kanalizácie, vykurovacích/chladiacich rozvodov, rozvodov vody, dodanie a montáž fan-coilov,  montáž technológie a kompletovanie zariaďovacích predmetov a komplet VZT.  V súčinnosti so stavbou sme začali osadením vnútornej a vonkajšej ležatej splaškovej kanalizácie. Po stavebnej pripravenosti sme inštalovali rozvody studenej  a teplej úžitkovej vody z plasthliníkového potrubia lisovaním v podlahách a pod stropom, rozvody vykurovacej a chladiacej vody pre vykurovacie telesá (Fan-coil), z nerezovej oceli lisovaním (D10-D76) pod stropom vo výškach, 3-5m ako aj vnútornú kanalizáciu pre sociálne zariadenia. Všetky potrubia pod stropom sú pohľadové, takže boli kladené vysoké nároky na rovnosť, presnosť a vizuálny efekt. Aj preto prebiehali každý týždeň kontrolné dni s investorom, generálnym dodávateľom a dodávateľmi všetkých profesií, kde sa vždy upresnil každý detail. Ako zdroj tepla a chladu sme inštalovali v strojovni priemyselné tepelné čerpadlo (voda-vzduch) s výkonom 60kW.  V rámci dodávky VZT sme montovali aj vzduchotechnické potrubia a rekuperácie. Vo finále sme montovali a kompletovali sociálne zariadenia. Po dokončení prác prešli všetky potrubia ZTI a UK tlakovými skúškami. Po spustení tepelného čerpadla prišla na rad 72 hod. vykurovacia skúška, pri ktorej sme nastavovali a regulovali prietoky a teploty pre jednotlivé miestnosti. Takto odskúšané potrubia a zariadenia sme odovzdali generálnemu dodávateľovi s kompletnou dokumentáciou ku kolaudácii. 

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Ohrev teplej úžitkovej vody solárnymi panelmi (2022)

Tohto roku sme inštalovali dve aplikácie pre ohrev teplej vody solárnymi panelmi. Dôvodom aplikácie panelov bolo, že investor chcel znížiť spotrebu plynu (ohrev teplej vody plynovým kotlom) a nahradiť ohrev teplej vody obnoviteľným zdrojom tepla a to solárnymi panelmi. Pri prvej aplikácii ide o administratívnu budovu, kde bol nainštalovaný 300l bivalentný zásobník, v kombinácii s dvomi solárnymi panelmi umiestnenými na južnú svetovú stranu s možnosťou rozšírenia. Pri druhej aplikácii išlo o dojáreň, kde sa minie množstvo teplej vody o teplote cca 80°C. Z toho dôvodu bolo na sedlovej streche umiestnených 6 solárnych panelov.  Riešenie umiestnenia na z pohľadu svetových strán, sú 3 kusy panelov na východnej strane a 3 kusy na západnej strane. Nakoľko boli paneli umiestnené na ťažko prístupných miestach, bolo treba použiť aj ťažšiu techniku (plošina). Montáž medeného potrubia bola zrealizovaná tvrdou pájkou a ohýbaním. Nakoľko v solárnych paneloch a potrubia môže nárazovo vznikať teplota až do 200°C, je dôležité, aby boli spoje odolné voči týmto teplotám. Pri tvrdom pájkovaní začína pracovná teplota média od 450°C.

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológie, Konzervatórium (2021)

Po úspešne vyhratej verejnej súťaži cez portál UVO, sme ako zhotoviteľ zrekonštruovali a zmodernizovali vykurovaciu technológiu a priestory plynovej kotolne v budove Konzervatória v Bratislave na ul. Tolstého 11. Ako zhotoviteľ sme zabezpečili dodanie a montáž technológie, stavebných prác, plynofikácie a MaR, projektovú činnosť. Prvotné práce obsahovali kompletnú demontáž existujúcej technológie kotolne a bojlerovne vrátane starej elektroinštalácie, ako aj stavebné úpravy (odstránenie starých omietok, podláh,  demontáž starých základov,...).  Po stavebných prácach, a to sanačných omietkach, novej dlažby, nové nátery, osadení požiarnych dverí, rekonštrukcii okien, sme osadili v kotolni novú technológiu. Kondenzačný kotol o výkone 1300 kW, automatické doplňovacie zariadenie Variomat, vyvložkovanie komínového telesa nerezovou vložkou (výška cca 18m), osadením kombinovaného rozdeľovača/zberača vrátané čerpadiel a armatúr, montáž cca 250m oceľového potrubia zvarovaním, osadenie a dodanie vzduchotechnického hranatého potrubia pre odvetranie kotolne.  Kompletnou rekonštrukciou prešla aj regulačná stanica plynu, kvôli iným (novým) parametrom novej technológie. Tieto zmeny sa týkali aj komunikácie s SPP, pri ktorej vieme byť nápomocný. Všetky plynové potrubia a tvarovky museli byť spájané zvarovaním. Kedže máme vlastných štátnych zvaračov, nemali sme problém prejsť ani rontgenom každého zvaru. Vo finále prišlo na elektroinštalácie a MaR. Táto kotolňa je napojená na externý počítač, kde si vie obsluha kontrolovať a nastavovať všetky parametre. Po dokončení diela sme zabezpečili zaškolenie obsluhy, zabezpečili sme projekt skutkového stavu a odovzdali dielo s kompletnou dokumentáciou investorovi. Po dohode s investorom vieme zabezpečiť kompletný servis kotlov, tlakových nádob ako aj plynových zariadení.

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Výmena a dodanie troch nových kotlov v budove NKÚ Slovenskej republiky (2020)

Dodávka kotlov Buderus GB162-85 vr. regulácie Logamatic 5313

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Rekonštrukcia sprchových kútov a výmena kotla v bytovom dome (2020)

Podomietkové teleso GROHE Rapido SmartBox, Páková batéria GROHE Essence s prepínačom(bez prepínača), BUDERUS GB192-30iT 40SW, CALEFFI DirtmagPlus, WILO Star-Z NOVA cirkulačné čerpadlo, REFLEX Expanzná nádoba DD8L/10bar, Guľový kohút ARCO SENA, HERZ Modul,...

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Modernizácia distribučného rozvodu UK a TUV - Miletičova 74 (2019)

Predizolované potrubie NRG Flex pre TÚV a ÚK, Guľové kohúty ARCO TAJO 2000 

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

výmena distribučného rozvodu TÚV v spoločných priestoroch bytového domu

Nerezové potrubie priem. 35 a 76mm IVAR (AISI 304L), Tepelná izolácia TUBOLIT, Gulový kohút ARCO TAJO 2000

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Modernizácia štvorrúrového bezkanálového rozvodu z OST (2019)

Predizolované potrubie NRG Flex pre TÚV a ÚK, Pevné body Walraven, Medziprírubová uzatváracia klapka ABO Buracco

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Výmena parného kotla 2t, nemocnica Ružinov (2019)

Parný kotol BOSCH Universal U-MP 2t s napájacou nádržou

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Modernizácia kotolne pre admistratívnu budovu - Vila Víno Rača (2019)

Závesný kondenzačný kotol Logamax BUDERUS GB192i-25, Komínová kaskáda Buderus DIRTMAGPLUS - multifunkčné zariadenie s odkalovačom a filtrom, Expanzná nádoba Reflex NG35/3bar, Úpravňa vody EZV

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Tech Moto - Rača (2019)

Kaskáda s dvoma plynovými kondenzačnými zariadeniami Vitodens 200-W 2x60kW s kaskádovou reguláciou Vitotronic 300-K VIESSMANN, Zásobníkový ohrievač Vitocell 100-W Viessmann, Obehové a cirkulačné čerpadla Grundfos, Rozdeľovač/zberač s RMS Viessmann, FullCombi Plus Viessmann, Expanzné nádoby Reflex, Automatický zmäkčovací filter BS, kabinetné prevedenie EZV, Komín SK-mont, Rozvody ZTI a UK plasthliník COMAP, Podlahové vykurovanie COMAP, Vykurovacie telesá Viessmann,....

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Rekonštrukcia kotolne ul. Konventná - Ekonomická univerzita BA (2018)

Stacionárny kondenzačný kotol ecoCRAFT exclusiv VKK 2006/3-E Vaillant, Stacionárny zásobník uniSTOR VIH R 500 Vaillant, Odvod spalín SK-mont, Expanzné nádoby REFLEX N300, Úpravovňa vody EZV ADZ MB60, Obehové čerpadlá WILO Stratos,  Armatúry HERZ, 3-cestné ventily s pohonom ESBE, poistneé ventily_automatické odvzdušňovače_FLAMCO,...

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Modernizácia kotolne na ul. Kukučínová (2017)

HOVAL UltraGas(1300D), 6 bar, vr. TopTronicE, Reflex N800(6bar), Reflex NG100(6bar), Reflex separátor kalov, Refix DT5 60(10bar), EZV 80M, Grundfos MAGNA3, HERZ Stromax GMS DN80, DN100...

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Nemocnica Antolská (2016)

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Modernizácia expanzného systému kotolní na uliciach Čiližská, Bebravská a Rajčianska (2017)

Reflex riadiaca jednotka s dvomi čerpadlami V 2-2/75, základná nádoba VG 5000 ltr., Reflex N500 ltr., Flamco Prescor S1700 poistný ventil 

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Agrofarma Slažany

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Realizácia kotolne na ul. Čaklovská

HOVAL UltraGas(300D), 5 bar, vr. TopTronicE, Reflex Filcontroll Plus Compakt, EZV MZF 40

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Revízia tlakových zariadení

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Bratislava, Hanácka ul.

referencie-obrázok

Sprostredkovanie predaja parného kotla Viessmann

referencie-obrázok
referencie-obrázok

Bratislava, Guothova ul.

referencie-obrázok
referencie-obrázok

Bratislava, Pluhová ul.

referencie-obrázok

Autocentrum Peugeot v Malackách

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Trnavská teplárenská spoločnosť a. s., Trnava

referencie-obrázok
referencie-obrázok

Rodinný dom Slanec

referencie-obrázok

Odovzdávacia stanica tepla KOS s ohrevom teplej úžitkovej vody

referencie-obrázok
referencie-obrázok

Hotel Slovan v Tatranskej Lomnici

referencie-obrázok
referencie-obrázok

Poliklinika Ružinov

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Univerzitná nemocnica Kramáre

referencie-obrázok
referencie-obrázok

2018

     •  GRAFOBAL Skalica dodávka a montáž parného kotla do kotolne Grafobal Skalica
     •  TERMMING – výmena kotlov v kotolni Gorkého 6
     •  TERMMING – Výmena kotlov Bartókova 1
     •  STRABAG Property and Fasility Servises – oprava kotolne Obchodnej akadémie Račianska 10
     •  Ekonomická univerzita Bratislava – rekonštrukcia plynovej kotolne Konventná 1
     •  Spoločenstvo Zámocká – výmena zdroja vykurovania a ÚV
     •  ENGIE – oprava havárie distribučného rozvodu TUV a UK Odborárska
     •  Univerzitná nemocnica BA -Ružinov rekonštrukcia napájacej nádrže kotol K2
     •  Univerzitná nemocnica Ružinov – osadenie repasovaného parného kotla v kotolni Ružinov
     •  Národné osvetové centrum – oprava a výmena zariadení vykurovacieho systému – parný ohrievač
     •  Skleníkové hospodárstvo Babindol oprava kotla po havárii
     •  ENGIE Services a.s.- modernizácia distribučného rozvodu UK a TUV Trnavská cesta
     •  Villa Vino Rača a.s.- rekonštrukcia kotolne – administratívna budova
     •  Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP Bratislava Dunajská 58-60 -vstavba plynovej kotolne
     •  SSTZ Bratislava- rekonštrukcia distribučného rozvodu UK a TUV do objektu ubytovne Bratislava Černockého

2017

     •  ERAN-TZB – Senec Považská -6 výmena stúpačiek
     •  ENGIE – výmena rozvodov ÚK a TÚV podľa požiadaviek investora
     •  TERMMING výmena expanzného systému v kotolniach : Bebravská Čiližská, Rajčianska
     •  Račianska teplárenská a.s. – opravy vo výmenníkových staniciach a kotolniach
     •  Univerzitná nemocnica Bratislava – odstraňovanie havarijných situácií v kotolniach jednotlivých nemocníc
     •  REGULATERM, spol. s r. o.-rekonštrukcia kotolne v objekte VICMV Bratislava, Kukučínova ul.
     •  ENGIE – modernizácia distribučného rozvodu ÚK a TÚV – Barónka Rača

2016

   Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko UN Antolská – Rekonštrukcia technologických častí vykurovacieho systému výmena parného kotla 8t-h. Verejné obstarávanie.
   Stavebné bytové družstvo Bratislava III- výmena stúpačiek II. etapa v obytných domoch na Guothovej ul. 5-7,11-3
   Univerzitná nemocnica Bratislava – riešenie a odstraňovanie havarijných stavov v jednotlivých nemocniciach
   Parkovací dom Karireal Bratislava-rozšírenie objektu autoservisu, vykurovanie
   UN Bratislava, nemocnica Antolská – oprava hlavnej výmenníkovej stanice
   SBD III -BD Bratislava Púpavova 24 výmena ležatých rozvodov
   Roľnícke družstvo podieľnikov Most pri Bratislave vykurovane novej haly
•   INAMED – rekonštrukcia vykurovacieho systému objektu Šustekova 37 Bratislava
   IPR – modernizácia a zefektívnenie výroby TÚV
   ENGIE – modernizácia distribučného rozvodu náhradou za BTV – Martinčeková ul.
   STAVPET – prístavba sociálneho vybavenia vykurovanie, zdravotechnika
   Termming – rekonštrukcie odovzdávacích staníc tepla v Bratislave – Martinčekova 3 a 7 a Martinčekova 42
   UK – FTVaŠ Karloveská cesta – výmena kotla
   GIFT – výstavba Športového klubu Devín – vykurovanie a chladenie
   SBD I – Bytový dom Bratislava Dunajská ul. 58-60 rekonštrukcia prípravy TÚV

2015

   STRABAG Facility services – rekonštrukcia kotolne budovy ALLIANZ Pezinok a vyregulovanie systému ÚK - Verejné obstarávanie
  Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave – rekonštrukcia kotolne v administratívnej budove, rozpracovaná plynová prípojka pre nový objekt
  UN Antolská – výmena obratovej komory a odstraňovanie havarijného stavu
   Univerzitná nemocnica Bratislava – riešenie a odstraňovanie havarijných stavov v jednotlivých nemocniciach
  Stavebné bytové družstvo Bratislava III- výmena stúpačiek v obytných domoch na Guothovej ul. 1-3,9-11.
   COFELY – odstránenie havárie ÚK a TÚV na rozvodoch Továrenská 1, modernizácia distribučného rozvodu UK a TÚV Barónka 5. odstránenie havárie ÚK Chemická ul.
  COFELY - OST Zelinárska- modernizácia zariadení a ďalšie akcie
   Oprava vykurovacích hadov vo výmenníkoch Základnej školy Ružová dolina 1 Bratislava
   ME Inspection – Administratívna a výrobná hala – Bratislava –dodávka a montáž zdravotechniky, vykurovania, tepelného zdroja, chladenia, plynofikácie, plynovej prípojky a rozvodu vody
   Bau3Mex – novostavba polyfunkčného domu Pezinok Štefanikova 33 pre COOP Jednota Bratislava vidiek dodanie a montáž vykurovania, plynofikácie, prípojka plynu.
   Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre pavilón KIGM oprava OST.

2014

   Rekonštrukcie potrubných trás v Bratislave pre COFELY a.s. Bratislava - riešenie havarijných stavov – celoročne
  Rekonštrukcie potrubných trás v Bratislave pre COFELYa.s. Bratislava – riešenie havarijných stavov – celoročne
   Termming a.s. Bratislava – výmena distribučného rozvodu ÚK a TUV + kotolňa Bratislava, Odborárska ul.
•   COFELY – kompletná rekonštrukcia kotolne v objekte Bibiana Bratislava
•   COFELY- výmeny ohrievačov vody v OST pre bytové objekty v Bratislave –Kadnárova 2,4, Hagarova 1,3,5
   COFELY – rekonštrukcia kotolne v bytovom dome Krížna 64, Bratislava
   Univerzitná nemocnica Bratislava – riešenie havarijných zásahov a opráv energetických zariadení pre UN Bratislava (Ružinov, Kramáre, Mickiewiczova, Pod. Biskupice)
   MÚ Vajnory – komplexná rekonštrukcia zdravotechniky, vykurovania v objekte Kultúrneho domu na Baničovej ul. –Vajnory
   AFEED a.s. Trnava – dodávka a montáž náhradného zdroja technologickej pary parný kotol stredotlaký s ekonomizérom) pre výrobňu kŕmnych zmesí
   Novostavba poschodového bytového domu v Bratislave na Teslovej ul. – rozpracované – vybudovanie rozvodov vody, kanalizácie ústredného vykurovania. Kompletná dodávka a montáž všetkých komponentov
   Základná škola Medzilaborecká – rekonštrukcia OST a odstránenie závad na vykurovaní – MiÚ Bratislava Nové Mesto
•   Nadstavba bytového objektu Bratislava Slovinská ul. – zdravotechnika a vykurovanie –
   DELPHI Senica – výmena kotla-
•   Dodávka a montáž zdravotechniky a vykurovania administratívno-prevádzkového objektu firmy STAVPET

2013

•   Rekonštrukcie potrubných trás v Bratislave pre COFELY a.s. Bratislava - riešenie havarijných stavov – celoročne
•   Termming a.s. Bratislava – výmena distribučného rozvodu ÚK a TUV - rekonštrukcia kanála Biely Kríž 4 Bratislava
   JAV – AKC Vlčany – dodávka parného kotla typ Viesmann Turbomat RN do Rumunska
   Univerzitná nemocnica Bratislava – pracovisko Mickiewiczova -Dodávka a montáž horáku Weishaupt
   Termming a.s. Bratislava – Výmena distribučného rozvodu ÚK a TÚV z OST Nobelova –Bratislava do bytových objektov na Nobelovej ul.
   COFELY a.s. Bratislava – Výmena armatúr a kompenzátorov v kolektore od kotolne Železničná ul. Bratislava
   Rekonštrukcia vykurovania vrátane plynovej prípojky, výmeny kotlového zariadenia v Materskej škole v Bratislave na Letnej ul. (výberové konanie Mestskej časti Bratislava III)
   Rekondičné a relaxačné centrum v Palárikove – dodávka a montáž technológie vykurovania pre výstavba plynovej kotolne pre Poľno SME, s.r.o. Palárikovo
   Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave – výstavba tepelného zdroja pre technológiu spracovania mlieka a ohrev priestorov
   Most pri Bratislave - Homorovské výstavba kompletných inžinierskych sietí na pozemkoch pre výstavbu rodinných domov
   Agro Hosťovce – ukončenie kompletnej dodávky a montáž zdravotechnických a vykurovacích zariadení v Agrofarme v Slažanoch vrátane solárneho ohrevu, a tepelných čerpadiel
   Rekonštrukcia domu v Bratislave, Ventúrska ul.– zdravotechnika, vykurovanie, areálová kanalizácia, areálový vodovod
   Novostavba poschodového bytového domu v Bratislave na Teslovej ul. – rozpracované – vybudovanie rozvodov vody, kanalizácie ústredného vykurovania. Kompletná dodávka a montáž všetkých komponentov .
   Univerzitná nemocnica Bratislava – riešenie havarijných zásahov a opráv energetických zariadení pre UN Bratislava (Ružinov, Kramáre, Mickiewiczova, Pod. Biskupice)
   Obchodná 14 Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP – výmena kotla v kotolni bytového domu v Bratislave na Obchodnej ul.14
•   FTVaŠ- riešenie havarijného stavu expanzného systému v kotolni FTVaŠ V Bratislave - Lafranconi

2012

   Dodávka a montáž odovzdávacej stanice tepla KOS Systherm 650 kW pre bytový dom Hornád
   Dodávka a montáž komplet zdravotechniky a vykurovania pre výstavbu Meštiansky dom Bratislava, Baštová ul. / Buderus 3x100 kW/
   Dodávka a montáž 5 plynových kotolní v domoch Bratislava, Guothova 1-3,5-7,9-11,13-15,15-17, 138 979,95 € pre SBD Bratislava III
•   Dodávka a montáž plynovej kotolne pre bytový dom Bratislava. Hanácka 2,4,6
   Dodávka a montáž sekčného uzáveru DN 600 do horúcovodného potrubia DN 700 z Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice v Trnave na Bulharskej ul. tepla pre Trnavská teplárenská, a.s.
   BTS a.s. Bratislava – montáž chladenia letiskovej haly DN 150 v Bratislave na Letisko M.R.Štefánika
   Dodávka a montáž komplet zdravotechniky a vykurovania pre výstavbu polyfunkčného objektu v Bratislave , Vrakunská ul.
   Rodinný dom vykurovaný tepelným čerpadlom s temperovaným betónovým jadrom a technológiou REHAU

2011

   Kompletná dodávka TZB pre Administratívny a prevádzkový objekt BOD s.r.o. Bratislava
•   Opravy havárií ÚK a TÚV pre Cofely, a.s.
•   Dodávka a montáž plynovej kotolne a rozvodu plynu ZŠ Bernolákovo
•   Výmena horákov kotolne v areáli Volkswagen Slovakia, a.s.
   Dodávka a montáž komplet TZB 25 bytových jednotiek a obchodných priestorov BD Malina Malacky
•   Kompletná dodávka TZB reštaurácie a ubytovne Hviezda Bratislava
   Dodávka a montáž plynovej kotolne , vodovodnej prípojky a domovej plynoinštalácie
pre Bytový dom Pluhová ul. Bratislava
   Dodávka a montáž plynovej kotolne pre bytový dom Vysoká 4, Bratislava
   Dodávka a montáž inžinierskych sietí pre ulicu „Na hydinárni“ Most pri Bratislave
   Dodávka a montáž plynovej kotolne a plynovej prípojky pre bytový dom Mariánska 3 Bratislava
   Servis opravy a dodávky nových celkov pre UN Bratislava
   Dodávka kotolne pre SPP a.s.
   Rekonštrukcia plynoinštalácie objektu ŠUKL Bratislava
   Generálne opravy kotlov KDVE 300 pre Dalkia a.s.
   Dodávky a montáže solárnych ohrevov TÚV pre P+K s.r.o.
   Dodávka a montáž technológie tepelných čerpadiel , solárneho ohrevu a biomasy pre ÚK , rozvody ÚK a ZTI na Agrofarma Slažany / Viessmann 3x 80 kW/
   Dodávka a montáž ÚK a ZTI pre Citroen – Obnova Bratislava
•   Rekonštrukcia rozvodov ZTI pre OD Slimák COOP Jednota Bratislava vidiek
2010

   Oprava BTV vedenia ÚK a TÚV Račianska Teplárenská, Jurkovičova ul.
•   Oprava havárie diaľkovodu Prešovská ul. BA pre Cofely, a.s.,
•   Rekonštrukcia kotolne na biomasu a ÚK pre VVP Senec,
•   Dodávka a montáž komplet TZB 45 byt jednotiek a obchodných priestorov BD Bazilicon Šaštín-Stráže
•   Dodávka a montáž komplet TZB, Administratívna budova Cemix vo Veľkých Levároch
   Výmena rozvodov diaľkovodu TÚV a ÚK na ulici Borodáčová Bratislava, pre Cofely,a.s.
•   Dodávka a montáž komplet kotolne a UK, MŠ Vajnory, cena 35700.- € bez DPH
•   Výmena kanálových rozvodov za BTV ÚK a TÚV pre Cofely, a.s.
   Hydraulické vyregulovanie OST pre Cofely, a.s.
   Oprava kotla BK 8 pre FNsP Kramáre Bratislava
   Montáž rozvodov ÚK a chladenia, Hotela Zochova chata pre Steelmont, a. s.
   Rekonštrukcia a výmena technológie na úpravu vody v kotolni pre Incheba, a. s.
   Vyvíjač pary pre FNsP Ružinov
   Rekonštrukcia plynovej kotolne a výmena vykurovacích telies Hotela Slovan Tatranská Lomnica pre COOP Jednota Bratislava vidiek
   Kompaktná a odovzdávacia stanica (OST) BD Račianska ul., pre SBD III

2009

•   Dodávka a montáž parného kotla s výkonom 6 th-1, pre FNsP Bratislava – Kramáre
•   Dodávka a montáž ÚK, ZTI a chladenia pre Polyfunkčný objekt Y, Šamorín
•   Rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla o výkone 2,8 MW - Hlaváčikova ul. Bratislava pre BAT, a.s. Bratislava
   Rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla o výkone 2,8 MW - Veternicová ul. Bratislava pre BAT a.s. Bratislava
•   Rekonštrukcia BTV horúcovodnej prípojky pre Úrad vlády SR, pre BAT, a.s. Bratislava
   Rekonštrukcia ÚK a zdroja tepla Pavilónu Geriatrie, pre FNsP Bratislava – Kramáre
   Dodávka a montáž zdroja vody pre systém závlah v komplexe Eurovea Bratislava
•   Rekonštrukcia rozvodov ÚK pre ZŠ Mierová
   Rekonštrukcia rozvodov ÚK pre ŠÚSR Bratislava, Hanulova ul.
•   Dodávka a montáž nových plynových horákov pre SNM Bratislava

2008

•   Pokračovanie v dodávkach a montáži inštalácii ÚK, ZTI a chlad. autosalón Porsche, Bratislava
   Pokračovanie v dodávkach a montáži inštalácii ÚK, ZTI a chlad. pre bytový dom Banskobystrická, Bratislava
   Oprava a montáž výmenníkov tepla pre SND, Gorkého 2, Bratislava
•   Pokračovanie v dodávkach a montáži inštalácii ÚK, ZTI a chlad. pre Vila Alba, Desiata ul., Bratislava
   Servisné práce pre FNsP pracovisko Ružinov, Kramáre a Mickiewiczova / opravy systému ÚK, oprava rozdeľovača, montáž tlmičov horákov, odstránenie havárie parného kotla ČKD /
   Servisné práce pre TRANSPETROL a.s., Šumavská ul., Bratislava
•   Montáž ÚK, ZTI pre Autosalón Citroen –Stupava
•   Oprava kotolne a GO kotla pre Magistrát hl. mesta SR – Ubytovňa Fortuna
•   Kompletná rekonštrukcia vykurovania pre Polikliniku Ružinov s výstavbou nového zdroja – plynovej kotolne
•   Kompletná dodávka ÚK, ZTI, VZT, pre Polyfunkčný objekt GM Electric
•   Rekonštrukcia výmenníkovej stanice pre BAT, a.s. Bratislava