• technológie
  • vykurovanie
  • chladenie
  • zdravotechnika
  • servis

O nás

Z počiatočnej náplne opravy kotlov, tlakových nádob, potrubí sme sa vyprofilovali na realizačnú firmu v oblasti vykurovania, zdravotnej techniky a technológii.

Firma má všetky potrebné povolenia, zaškolených odborných pracovníkov, pričom pravidelne zabezpečuje ich preškoľovanie na najnovšie technológie. Odborne zdatný personál a kvalitné vybavenie so širokým skladovým hospodárstvom umožňuje spoločnosti MITECO spol. s r.o. realizovať náročné technologické celky ako samostatný dodávateľ.

viac...
služby-obrázok

Technológie

služby-obrázok

Vykurovanie

služby-obrázok

Chladenie

služby-obrázok

Zdravotechnika

služby-obrázok

Servis

Všetky služby

Referencie

Kompletná dodávka TZB pre školiace centrum BOSCH (2022)

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológie, Konzervatórium (2021)

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Modernizácia štvorrúrového bezkanálového rozvodu z OST (2019)

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Výmena parného kotla 2t, nemocnica Ružinov (2019)

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Tech Moto - Rača (2019)

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Rekonštrukcia kotolne ul. Konventná - Ekonomická univerzita BA (2018)

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Modernizácia kotolne na ul. Kukučínová (2017)

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Nemocnica Antolská (2016)

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok

Revízia tlakových zariadení

referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok
referencie-obrázok