O nás

Z počiatočnej náplne opravy kotlov, tlakových nádob, potrubí sme sa vyprofilovali na realizačnú firmu v oblasti vykurovania, zdravotnej techniky a technológii.

Firma má všetky potrebné povolenia, zaškolených odborných pracovníkov, pričom pravidelne zabezpečuje ich preškoľovanie na najnovšie technológie. Odborne zdatný personál a kvalitné vybavenie so širokým skladovým hospodárstvom umožňuje spoločnosti MITECO, s.r.o. realizovať náročné technologické celky ako samostatný dodávateľ.

Vo svojej činnosti sa zameriava najmä na kvalitu výslednej dodavky, efektivitu celého výrobného procesu, z toho vyplývajúcich benefitov pre zákazníka, čo v konečnom dôsledku znamená udržanie dobrého mena na trhu. O kvalite prác vykonávaných našou spoločnosťou svedčia naše referencie. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti rekonštrukcií, opráv vykurovacích celkov, rozvodov tepla, prípojok plynu, vody, montáží nových technologických celkov.

Veríme, že náš skrátený popis referencií bude pre Vás dostatočnou zárukou o kvalite a spoľahlivosti našich dodávok.

História firmy

Základy firmy boli položené v roku 1992, keď na základe živnostenského listu vtedy Jozef Húšek začal vykonávať opravy kotlov a tlakových zariadení. Pri prácach využíval bohaté skúsenosti z 25 ročnej montážnej praxe vo firme Roučka- Slatina Brno, výrobca kotlov. Práce vykonával so svojim synom a pomocníkmi.

Postupom času sa objem prác zvyšoval a vznikla potreba rozšírenia a vytvorenia stálych pracovných miest. So svojimi stálymi zamestnancami začala firma fungovať od roku 1994. Bolo zakúpené skladové hospodárstvo s priestormi pre výrobnú dielňu a s neustálym nárastom objemu výroby sa firma ďalej rozrastala.

V roku 2004 bola založená spoločnosť MITECO, s.r.o., ktorá na základe nástupníctva prevzala všetky aktíva firmy H+H. Ďalším rozvojom firmy bolo zakúpenie stavebného pozemku v BA a vybudovanie kancelárskych obchodných a skladových priestorov v BA kde má firma svoje sídlo.