Služby

services-icon

Zmluvný servis na periodické revízie technologických zariadení a služieb

odborné prehliadky plynových aj tlakových zariadení, úradné skúšky, vonkajšie prehliadky, snímače CO a CH4 , MaR odborné prehliadky a nastavenie, komíny dymovody, regulačná stanica plynu (revízie + servis), servis horákov a kotlov 

services-icon

Vykurovanie a technológie

 • dodávky a montáž nových zdrojov na kľúč (kotolne; OST; alternatívne zdroje)
 • rekonštrukcie a opravy (pre existujúce zdroje a zariadenia)
 • dodávky a montáž rozvodov (líniové /vnútorné vedenie, ústredného kúrenia, pary, vody...)
 • dodávka a montáž technologických zdrojov pary, horúcej vody
 • rekonštrukcie a opravy pre existujúce zdroje technologických médií s dodávkou špecifických materiálov a odborných prác
 • dodávky a montáž technologických rozvodov pre média - para, horúca voda, vzduch, plyny v interiéroch vrátané líniových stavieb
services-icon

Zdravotechnika

 • dodávky a montáže technologických zariadení pre výrobu TUV, vrátané solárneho ohrevu
 • rekonštrukcie a opravy pre existujúce zariadenia na výrobu TUV, úpravu vody, zvyšovanie, znižovanie tlaku...
 • dodávky a montáž rozvodov, líniové/vnútorné vedenie pre pitnú vodu TUV vo všetkých vyhotoveniach vrátané nerezu
 • dodávka a montáž zriaďovacích predmetov v štandardnom aj luxusnom vyhotovení
 • vyhľadávanie a odstraňovanie porúch na netesnosti a únikov na vnútorných a vonkajších rozvodoch
services-icon

Havarijná služba

 • pre zazmluvnenú klientelu poskytujeme 24 hodinovú havarijnú službu vo všetkých spomínaných sekciách poskytovaných služieb
services-icon

Chladenie

 • dodávky a montáže zdrojov chladu
 • montáž potrubných rozvodov chladu vo všetkých vyhotoveniach
 • dodavky a montáže progresívnych spôsobov chladenia – chladené stropy...
services-icon

Revízie

 • výkon revíznej činnosti v obore tlak a plyn vrátané následného odstránenia zistených závad
 • periodické revízie
services-icon

Projekčná činnosť

 • stanovenie koncepčného riešenia, optimalizácia návrhu zariadení podľa individuálnych požiadaviek investora
 • inžiniering, kompletná projekčná činnosť pre uskutočnenie stavieb v celom rozsahu poskytovaných služieb
services-icon

Výroba a oprava tlakových a beztlakových nádob

 • zákazková výroba rozdeľovačov, hydraulických výhybiek a ostatných tlakových a beztlakových nádob v rozsahu oprávnení firmy
services-icon

Vzduchotechnika

 • zabezpečenie montáže a dodavky vzduchotechnických zariadení a rozvodov v rámci komplexnej služby s partnerskými firmami