Oprávnenia

oprávnenia-obrázok

Certifikát právoplatného používateľa programu CENKROS 4 a cenovej sústavy CENEKON 2019/I a 2019/II

oprávnenia-obrázok

Oprávnenie na opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení

oprávnenia-obrázok

Inšpekčná správa

oprávnenia-obrázok

Oprávnenie na opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení

oprávnenia-obrázok

Inšpekčná správa

oprávnenia-obrázok

Oprávnenie na opravy tlakových zariadení

oprávnenia-obrázok

Inšpekčná správa

oprávnenia-obrázok

Oprávnenie na opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení

oprávnenia-obrázok

Inšpekčná správa

oprávnenia-obrázok

Prehlásenie a žiadosť o rozšírenie oprávnenia

oprávnenia-obrázok

Osvedčenie - pracovník na opravy tlakových zariadení

oprávnenia-obrázok

Stanovisko k overeniu odbornej spôsobilosti

oprávnenia-obrázok

Osvedčenie na odborné prehliadky a odborné skúšky prevádzkových zariadení

oprávnenia-obrázok

Certifikát na montáž určených zariadení

oprávnenia-obrázok

Osvedčenie - pracovník na opravy plynových zariadení

oprávnenia-obrázok

Certifikát - odborná autorizácia a kvalifikácia