Oprávnenia

oprávnenia-obrázok

GDPR

oprávnenia-obrázok

Certifikát právoplatného používateľa programu CENKROS 4 a cenovej sústavy CENEKON 2019/I a 2019/II

oprávnenia-obrázok

Oprávnenie na opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení

oprávnenia-obrázok

Inšpekčná správa

oprávnenia-obrázok

Oprávnenie na opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení

oprávnenia-obrázok

Inšpekčná správa

oprávnenia-obrázok

Oprávnenie na opravy tlakových zariadení

oprávnenia-obrázok

Inšpekčná správa

oprávnenia-obrázok

Oprávnenie na opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení

oprávnenia-obrázok

Inšpekčná správa

oprávnenia-obrázok

Certifikát - odborná autorizácia a kvalifikácia